• ilker@ilkerergun.com.tr
  • 0537 744 77 94

EN 1090 Eğitimi

1090 egitim tanitim

EN 1090 Danışmanlığı

en1090 danismanlik tanitim

ISO 3834 Danışmanlığı

iso 3834 danismanlik tanitim

Kaynaklı İmalat Danışmanlığı

kaynakli imalat danismanlik tanitim

ISO 14555 Standardının 2017 ve 2014 Versiyonlarının Karşılaştırması

ISO 14555:2017 Kaynak - Metalik malzemelerin saplama ark kaynağı (Welding - Arc stud welding of metallic materials) standardı, ISO/TC 44 komitesinin çalışmaları ile Mayıs 2017’de yayınlanmıştı. Yayınlanan bu standart, bir önceki versiyon olan ISO 14555:2014 standardının yerine geçmiştir.

Bu standard statik ve dinamik yüklemeye maruz kalan metalik malzemelerin arkla saplama kaynağı işlemini kapsamaktadır. Saplama kaynağı kompozit yapılardan makina sektörüne kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Saplamalar, içi yada dışı dişli olabileceği gibi düz yada başlıklı da olabilir.

saplama stud

Standardın bu 2017 revizyonunda yapılan temel değişiklikler genelde küçük metinsel düzeltmelerdir. Standart metninde adı geçen ancak iptal edilmiş standartlar yenileri ile değiştirilmiş ve güncellenen standartların yeni tarihlilerine atıflar yapılmıştır.

3.6 maddesinde geçen “kaynak çapı” ifadesi “kaynak kesiti” olarak, 12.6 maddesindeki yine aynı ifade “kaynak bölgesinin genişliği” olarak düzeltilmiştir. 12.3 maddesindeki “deforme edilebilirlik” ifadesi “deformasyon” olarak düzeltilmiştir.

Ek A’daki tablolardaki kaynak hataları bilgileri metinsel olarak düzeltilmiş ve bazılarının yeri değiştirilmiştir.

Ek D’de bulunan örnek PQR formunda unutulmuş “≤” (küçük eşit) işareti eklenmiştir.

 

sonuc danismanlik logo en1090 logo kaynak boya kontrol logo gelisim testi logo risk analizi logo

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

Sonuç Danışmanlık

Çelik Yapılar, Kaynaklı İmalat, CE Markalama ve Kalite Sistemleri Danışmanlığı

EN 1090 Standardı, Çelik Yapılarda CE Markalama Bilgilendirme ve Danışmanlık

Kaynak Boya Kontrol

Endüstriyel Kaynak ve Boya Kontrol Hizmetleri

Gelişim Testleri Sistemi

0-6 yaş çocukların gelişim testleri değerlendirme ve raporlama programı

Risk Analizi Ankara

Risk analizi, acil durum planı ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

www.sonucdanismanlik.com

www.en1090-2.org

www.en1090belgelendirme.com

www.en1090certification.com

www.wpsturkiye.com

www.wpsturkey.com

www.kaynakboyakontrol.com

www.weldingpaintinspector.com

www.kaynakkontrol.com

www.boyakontrol.com

www.kaynakboyainspector.com

www.paintweldinginspector.com

www.gelisimtesti.com

www.denver-ii.com

www.agtetesti.com

www.metropolitantesti.com

www.pedagogankara.com

www.riskanaliziankara.com

www.ankaraortaksaglikguvenlik.com

www.ankarariskanalizi.com

www.ankaraisguvenligi.org

Mail Bülten

Mail bülteni görüntüleyin:

Mail Bülten

Sürekli bülten almak için:

Şimdi Kayıt Ol