prEN 1090-2:2015 ile prEN 1090-2:2017 Taslakları Arasındaki Farklar ve Düzeltilmiş Bölümler

prEN 1090-2:2015 ile prEN 1090-2:2017 Taslakları Arasındaki Farklar ve Düzeltilmiş Bölümler

EN 1090 standardı 2015 yılında başlayan çalışmalar ile güncellenmeye başlamıştır. 2015 tılında yayınlanan ilk taslak metinde daha önceki yazımda belirttiğim bazı eksik ve hatalar vardı.

Ben ve benim gibi diğer komite üyelerin itirazları nedeniyle EN 1090 standart metninde bazı düzeltmeler yapılmıştır. Konu ile ilgili daha önceki yazımda belirttiğim eksik ve hatalar 2017 tarihli taslak metinde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

prEN 1090 2 2015 2017

2.4 Welding maddesinde eksik bırakılan “EN ISO 17660-2” standardı eklenmiş ancak 2.1 General maddesi çıkartıldığı için yeni madde numarası 2.3 olmuştur.

6.4.3 Thermal cutting maddesinde tarif edilen periyodik kontrollerde kullanılacak numuneler ile Annex D’de çizimi verilen parça birbiri ile uyumlu değildi, bu durum değiştirilmemiş, ancak notta Anned D’deki çizimin otomatik kesim için kullanılabileceği ifade edilerek açıklanmıştır.

6.4.4 Hardness of free edge surfaces maddesindeki tablo kaldırılmış ve metin içine sadece S460’dan yüksek kaliteli malzeme için gereklilik belirtilmişti. Daha düşük kalite malzemeler için test ihtiyacı olup olmadığı belli değildi. 2017 versiyonunda not içine bu gerekliliğin yorulma veya darbe yüküne maruz, hidrojen gerekleşmesi olabilen, korozyon koruma sistemi veya galvanizleme gerekliliklerin olduğu durumda uygulanması gerektiği açıklanmıştır. Yine de daha düşük kaliteler için gerekli olup olmadığı ve sınır değerin belirtilmesi gerekebilir.

6.5.3 Flame straightening maddesi içinde sadece S690 için yöntem tarif edilmişti. Yapılan değişiklik ile bu maddede kalite belirtmekten kaçınılmıştır. Dolayısıyla alevle doğrultma tüm malzemeler için geçerli olmaktadır.

Standardın 2015 tarihli taslağında “7.4.1 Qualification of welding procedures for processes 111, 114, 12, 13 and 14” ve “7.4.1.2 Qualification of welding procedures” olarak belirlenen maddelerdeki kapsamı daha dar olan madde ile kapsamı daha geniş olan maddenin kapsanması düzeltilmiş ve “7.4.1 Qualification of welding procedures” ve “7.4.1.2 Qualification of welding procedures for processes 111, 114, 12, 13 and 14” şeklinde belirtilmiştir.

Standardın 2015 tarihli taslağında 7.4.1.2 Qualification of welding procedures maddesinde “Additional hardness and impact test shall be performed as follows” olarak belirtilen cümle kaldırılmış, yerine yapılacak olan testler ile ilgili daha detaylı bilgi eklenmiş.
7.4.1.2 Qualification of welding procedures maddesinde, Tablo 12’den hemen önce “3) For EXC3 and EXC4, WPQR shall have additional two sets of specimens one from weld metal and one from HAZ at the mid thickness or root area of the weld in case of welding thickness t ˃ 50 mm.” Cümlesinde hangi testin istendiği açıklanmamıştı. 2017 tarihli taslakta cümle “additional two sets of impact specimens” olarak düzeltilerek vurma testi yapılması gerekliliği açıklanmış.

7.4.2 Welders and welding operators maddesinde geçen “For EXC1, welders and welding operators shall be tested every three years.” Cümlesindeki 3 yıllık periyot EN ISO 9606-1 ve EN ISO 14732 standartlarındaki periyotlar ile uyumsuzdu. Standardın 2017 tarihli taslağında bu cümle düzeltilerek direk olarak standartlara atıf yapılmıştır.

7.6.2 Fatigue requirements maddesinde geçen "For EXC2, EXC3 and ESC4..." cümlesindeki "ESC4", “EXC4" olarak düzeltilmiş.

12.4.2.1 Timing maddesi içindeki “Table 25 — Minimum hold times” tablosunda geçen “S460 - S690” ifadesi “S275 - S690” olarak düzeltilmiş ve buna bağlı olarak da tabloda verilen kalınlıklar düzenlenmiştir.

Standardın 2015 tarihli taslağında geçen 12.4.2.2 Routine inspection maddesinde “Once it has been established…” şeklinde başlayan metindeki “Table 24”, “Table 26” olarak düzeltilmeliydi. 2017 tarihli taslakta tablo 16 ve 17’nin kaldırılması ile bu hata kendiliğinden düzelmiş ve tablonun numarası 24 olarak kalmıştır.

12.4.2.2 ve 12.4.2.3 maddelerinin sıralaması yer değiştirmiş.

Standardın 2015 tarihli taslağında 12.4.2.2 Routine inspection maddesine EXC4 için yapılacak ilave NDT miktarı belirtilmemişti. Yeni taslakta Tanlo 24’ün altında en az EXC3 kadar yapılmalıdır ifadesi eklenmiş.

Annex A, Table A.3 — Requirements to each execution class tablosunda, “7.4 Qualification of welding procedures and welding personel” altına yazılmayı unutulan kaynakçı ve kaynak operatörleri ile ilgili maddeler eklenmiş.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.