• ilker@ilkerergun.com.tr
 • 0537 744 77 94

EN 1090 Eğitimi

1090 egitim tanitim

EN 1090 Danışmanlığı

en1090 danismanlik tanitim

ISO 3834 Danışmanlığı

iso 3834 danismanlik tanitim

Kaynaklı İmalat Danışmanlığı

kaynakli imalat danismanlik tanitim

Sanayide KOSGEB Destekleri

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı), ülkemizdeki KOBİ'lerin rekabet seviyesinin artırılması ve KOBİ'lerin ihracat, Ar-Ge, kurumsallaşma vb. konularda kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak misyonuyla 1990 yılından bu yana faaliyet göstermektedir.

KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haizdir.

sanayide kosgeb destekleri

KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında özellikle aşağıdaki hizmet alımlarında sanayicilere %70’e kadar destek sunmaktadır.

 • Test, analiz ve kalibrasyon desteği
 • Belgelendirme desteği
 • Eğitim desteği 

Test, analiz ve kalibrasyon desteği

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

Belgelendirme desteği

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.
Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz.

Eğitim desteği

İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.

Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

Destek oranları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

kosgeb destek oranlari

Bu destekler kapsamında merkezi Ankara’da bulunan HRA Kalite aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

Tahribatlı Muayene

TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite olan laboratuvarı ile özellikle PQR onayları ve ham malzeme testlerinde hizmet sunulmakta ve işletmenin bulunduğu bölgeye kadar %70’e varan destekler alınabilmektedir. (Üst limit 30,000 TL)

 • Çekme Testi
 • Eğme Testi
 • Nick Break testi
 • Kırma Testi
 • Çentik Darbe Testi
 • Sertlik Testi
 • Makro Kesit İnceleme

Kaynakçı Pratik Eğitimleri

İşletmelerin ihtiyacı olan kaynakçı eğitimleri yerinde eğitim hizmet işletmelerin kendi yerlerinde sunulmaktadır. İşletmenin bulunduğu bölgeye kadar %70’e varan destekler alınabilmektedir. (Üst limit 20,000 TL)

Kaynakçı Sertifikasyonu

TS EN ISO/IEC 17024’e göre akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu olma vasfı ile uluslararası standartlara uygun kaynakçı belgelendirme çalışmaları yürütülmektedir. İşletmenin bulunduğu bölgeye kadar %70’e varan destekler alınabilmektedir. (Üst limit 30,000 TL)

Daha fazla bilgi ve danışma için HRA Kalite’ye aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.

Web: www.hrakalite.com
Tel: 0 312 354 54 86
Mail: bilgi@hrakalite.com

HRA Kalite Broşür

 

sonuc danismanlik logo en1090 logo kaynak boya kontrol logo gelisim testi logo risk analizi logo

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

Sonuç Danışmanlık

Çelik Yapılar, Kaynaklı İmalat, CE Markalama ve Kalite Sistemleri Danışmanlığı

EN 1090 Standardı, Çelik Yapılarda CE Markalama Bilgilendirme ve Danışmanlık

Kaynak Boya Kontrol

Endüstriyel Kaynak ve Boya Kontrol Hizmetleri

Gelişim Testleri Sistemi

0-6 yaş çocukların gelişim testleri değerlendirme ve raporlama programı

Risk Analizi Ankara

Risk analizi, acil durum planı ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

www.sonucdanismanlik.com

www.en1090-2.org

www.en1090belgelendirme.com

www.en1090certification.com

www.wpsturkiye.com

www.wpsturkey.com

www.kaynakboyakontrol.com

www.weldingpaintinspector.com

www.kaynakkontrol.com

www.boyakontrol.com

www.kaynakboyainspector.com

www.paintweldinginspector.com

www.gelisimtesti.com

www.denver-ii.com

www.agtetesti.com

www.metropolitantesti.com

www.pedagogankara.com

www.riskanaliziankara.com

www.ankaraortaksaglikguvenlik.com

www.ankarariskanalizi.com

www.ankaraisguvenligi.org

Mail Bülten

Mail bülteni görüntüleyin:

Mail Bülten

Sürekli bülten almak için:

Şimdi Kayıt Ol