Kaynak Mühendisinin İlk Yapması Gereken Nedir?

Kaynak Mühendisinin İlk Yapması Gereken Nedir?

Kaynak Mühendisleri genelde firmaların imalat veya kalite birimlerinde görev alıyor. Her iki birimin asli görevleri farklı olda da sonuç olarak amaç kaliteli ve uygun ürün üretmektir.

Kaynak Mühendisi olarak işe başlayan bir personel ürünün üretilmesi için gerekli tüm işlemler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu nedenle hem firmayı tanımak hem de iş ile ilgili bilgi almak amacıyla tüm iş akışını dikkatlice gözlemek ve anlamak zorundadır.

kaynak muhendisi yapmasi gereken isler

Ham malzemenin girişinden ürünün sevkiyatına kadar olan süreçte her adımda kaynak kalitesini etkileyecek parametreler bulunabilir. Bu parametrelerin bilinmesi daha sonra yapılacak olan çalışmalara büyük ölçüde yararlı olacaktır. Örneğin firmaya alınan malzeme kaliteleri ve kalınlıklarının bilinmesi, kesme/delme/bükme işlemleri, makina ve ekipmanlar, personel sayıları ve yetkinlikleri, üründeki kaynak tipleri, kullanılan kaynak yöntemleri, ürünün çalışma şartları gibi bilgiler çalışmanın sağlıklı olması için önemlidir.

Kaynak, yapıldıktan sonra bazı parametrelerin tekrar kontrol edilemeyecek bir prosestir. Bu nedenle kaynağın yapılmadan öncesi ve yapılma aşamasını kontrol etmek daha önemlidir. Özellikle bu süreci en yakından gören kişilerin kaynakçılar ve kaynak operatörleri olduğunu düşünürsek öncelik personelin eğitimine verilebilir.

Kaynak Mühendisi olarak ilk önce kaynakçılar ve kaynak operatörlerinin yeterli bilgi ve bilince ulaşması sağlanmalı ve eğer yaptıkları işe uygun sertifikaları yoksa sertifikalandırılmaları gerekmektedir. Aslında sertifikalandırma süreci aynı zamanda malzeme kontrolü, sarf malzeme kontrolü (gerekiyorsa kurutması), kaynak makinası kalibrasyonu konularını da ilgilendirmektedir. Gerekli testlerden geçemeyen personel eğitime tabi tutulmalı ve işini sizin verdiğiniz parametrelere göre doğru yapması sağlanmalıdır.

İmalatın sağlıklı ilerleyebilmesi için her bir kaynaklı birleştirme ile ilgili kaynak tipi ve kaynak miktarı bilinmelidir. Bu bilgi projeler üzerinde belirtilmiyorsa ayrı bir paftada yada skecte kaynakçıların anlayabileceği şekilde tanımlanmalıdır.

Bu süreçte yapılan kaynaklar hem görsel hem de diğer tahribatsız test yöntemleri ile kontrol edilmelidir. Bu işlem için gerekli personel yoksa dışarıdan hizmet alınabilir. Bulunan hatalar kaynakçılar ile paylaşılmalı ve tekrar olmaması için yöntem geliştirilmelidir.

Tüm bu işlemlerin yapılması sürecinde ve imalatın devamındaki süreçlerde sürekli olarak aşağıdaki konular da çalışılmalıdır:

  • Makina ve techizatın bakım, kalibrasyon ve doğrulamasını yapılmasını sağlamak
  • Kaynak Talimatları (WPS) ve Kaynak Yöntem Onayları (PQR) hazırlamak/hazırlatmak
  • Sarf malzeme kurutması ile ilgili önlemleri almak
  • Ön ısıtma ve son ısıl işlem için yöntem belirlemek
  • Çarpılmanın önlenmesi için yöntem belirlemek
  • Tahribatlı ve tahribatsız testleri takip etmek
  • Yeni malzeme cinsleri ve kaynak yöntemleri ile ilgili çalışma yapmak
  • Kaynak işleri ile ilgili eğitim düzenlemek

Firmanın ISO 3834 Kaynaklı İmalat Kalite Yönetim Sistemi, EN 1090 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları, EN 15085 Demiryolu Araçları gibi kalite ve ürün belgelendirmesine yönelik alacağı sertifikalar için de danışmanlık hizmeti alınabilir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.