• ilker@ilkerergun.com.tr
  • 0537 744 77 94

EN 1090 Eğitimi

1090 egitim tanitim

EN 1090 Danışmanlığı

en1090 danismanlik tanitim

ISO 3834 Danışmanlığı

iso 3834 danismanlik tanitim

Kaynaklı İmalat Danışmanlığı

kaynakli imalat danismanlik tanitim

ISO 15607 Metalik Malzemeler için Kaynak Prosedürü Şartnamesi ve Vasıflandırılması Standardında Yapılacak Değişiklikler

ISO 15607 standardının taslağı komite üyeleri tarafından görüşülmek üzere yayınlandı. Bu taslak metin için Ocak 2019’a kadar üye ülkelerden görüş bekleniyor. Sonrasında ise final taslak metin hazırlanarak son kez oylanacak. Haziran 2019’da da yeni standardın yayınlanması bekleniyor. Yapılacak bu revizyon ile ISO 15607:2003 standardı iptal edilecek.

Bu revizyon ile standardın uygulamasında önemli bir değişiklik beklememekle beraber, ilave tanım ve kısıtlar getirilerek standart yenilenmiş olacak.

ISO 15607 yapilan degisiklikler

ISO 15607:2003 standardı ile ISO/DIS 15607:2018 standardı arasındaki farklar

Toplam 7 madde olan eski standarttan “4 Kısaltmalar” maddesi kaldırılarak yeni standart 6 madde olarak planlanmış.

“2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar” başlığından kullanılmayan standartlar kaldırılmış ve alt bölümleri olan standartlar birleştirilerek tek olarak yazılmıştır. Böylelikle madde eskiye göre neredeyse yarı yarıya kısalmıştır.

“3 Terimler ve tarifleri” maddesindeki terimler kaldırılarak tüm tariflerin ISO Çevrimiçi tarama platformu (https://www.iso.org/obp) ve IEC Electropedia (http://www.electropedia.org) adreslerinde bulunduğu belirtilmiştir. Bu maddede sadece Manufacturer (imalatçı) başlığı bırakılmıştır. Bu başlıkta da eski standarda göre herhangi bir değişiklik yoktur.

“4 Kısaltmalar” maddesi ve tüm içeriği kaldırılmıştır.

Eski standarttaki 5 Kaynak prosedürü formatı maddesi 4. Madde olarak değiştirilmiş. Bu maddede tanımlanan kaynak yöntemlerine lazer-ark hibrit kaynağı da eklenmiş.

Tablo 2 de bahsedilen yöntemler, Madde 4 ün içindeki Tablo 1 in kaldırılmasıyla, Tablo 1 olarak değiştirilmiş. Ancak tablo içeriğinde bir değişiklik yok.
5.2, 5.4 ve 5.6 maddeleri içindeki kaynak yöntemleri listesine lazer-ark hibrit kaynağı da eklenmiş.

5.5 (Eski 6.5) Standart Kaynak Prosedürleri maddesi tamamen değiştirilerek bu maddede açıklanan ISO 15612 standardına göre hazırlanan standart kaynak prosedürünün ne olduğu daha detaylı tarif edilmiş. Daha önceki standartta bahsedilmeyen bir kısaltma olarak SWPS tanımlanmış. ISO 15612 standardına göre hazırlanacak standart kaynak prosedürlerinin malzeme grupları ISO/TR 15608 standardına göre 1.1, 1.2, 1.3, 11.1, 8.1, 21, 22.1 ve 22.2 olması gerektiği belirtilmiş. Ayrıca bu prosedürlerin 50mm den kalın malzemeler için kullanılamayacağı belirtilmiş.

Ek A’da verilen standartları tanımlayan tablo 2 sayfaya yayılmış, ancak içeriğinde herhengi bir değişiklik yok.

Ek B’de verilen aktivitelerden sorumlu tarafları tanımlayan tabloya iki not eklenmiş.

Ek C’de bulunan WPS hazırlana akış şemasında ilgili standartlar açıklamalarının bulunduğu kutucukların içine taşınmış. Standart WPSlerin kullanılması durumunda imalatçının bu WPSleri kendisine uyarlaması ile ilgili bir ara adım eklenmiş. Ayrıca opsiyonel olarak imalatçının iş talimatı hazırlaması adımı eklenmiş.

Standardın sonundaki Kaynaklar bölümündeki standart numaraları güncellenmiş ve buradaki fazla standartlar kaldırılarak aşağıdaki üç standart Kaynaklar bölümünde bırakılmış.

  • ISO 6520 (all parts), Kaynak ve ilgili işlemler-Metalik malzemelerde geometrik kusurların sınıflandırılması
  • ISO 9606 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı
  • ISO 14732 Kaynak personeli-Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı

 

sonuc danismanlik logo en1090 logo kaynak boya kontrol logo gelisim testi logo risk analizi logo

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

Sonuç Danışmanlık

Çelik Yapılar, Kaynaklı İmalat, CE Markalama ve Kalite Sistemleri Danışmanlığı

EN 1090 Standardı, Çelik Yapılarda CE Markalama Bilgilendirme ve Danışmanlık

Kaynak Boya Kontrol

Endüstriyel Kaynak ve Boya Kontrol Hizmetleri

Gelişim Testleri Sistemi

0-6 yaş çocukların gelişim testleri değerlendirme ve raporlama programı

Risk Analizi Ankara

Risk analizi, acil durum planı ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

www.sonucdanismanlik.com

www.en1090-2.org

www.en1090belgelendirme.com

www.en1090certification.com

www.wpsturkiye.com

www.wpsturkey.com

www.kaynakboyakontrol.com

www.weldingpaintinspector.com

www.kaynakkontrol.com

www.boyakontrol.com

www.kaynakboyainspector.com

www.paintweldinginspector.com

www.gelisimtesti.com

www.denver-ii.com

www.agtetesti.com

www.metropolitantesti.com

www.pedagogankara.com

www.riskanaliziankara.com

www.ankaraortaksaglikguvenlik.com

www.ankarariskanalizi.com

www.ankaraisguvenligi.org

Mail Bülten

Mail bülteni görüntüleyin:

Mail Bülten

Sürekli bülten almak için:

Şimdi Kayıt Ol