ISO 15607 Metalik Malzemeler için Kaynak Prosedürü Şartnamesi ve Vasıflandırılması Standardında Yapılacak Değişiklikler

Yazdır

ISO 15607 Metalik Malzemeler için Kaynak Prosedürü Şartnamesi ve Vasıflandırılması Standardında Yapılacak Değişiklikler

ISO 15607 standardının taslağı komite üyeleri tarafından görüşülmek üzere yayınlandı. Bu taslak metin için Ocak 2019’a kadar üye ülkelerden görüş bekleniyor. Sonrasında ise final taslak metin hazırlanarak son kez oylanacak. Haziran 2019’da da yeni standardın yayınlanması bekleniyor. Yapılacak bu revizyon ile ISO 15607:2003 standardı iptal edilecek.

Bu revizyon ile standardın uygulamasında önemli bir değişiklik beklememekle beraber, ilave tanım ve kısıtlar getirilerek standart yenilenmiş olacak.

ISO 15607 yapilan degisiklikler

ISO 15607:2003 standardı ile ISO/DIS 15607:2018 standardı arasındaki farklar

Toplam 7 madde olan eski standarttan “4 Kısaltmalar” maddesi kaldırılarak yeni standart 6 madde olarak planlanmış.

“2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar” başlığından kullanılmayan standartlar kaldırılmış ve alt bölümleri olan standartlar birleştirilerek tek olarak yazılmıştır. Böylelikle madde eskiye göre neredeyse yarı yarıya kısalmıştır.

“3 Terimler ve tarifleri” maddesindeki terimler kaldırılarak tüm tariflerin ISO Çevrimiçi tarama platformu (https://www.iso.org/obp) ve IEC Electropedia (http://www.electropedia.org) adreslerinde bulunduğu belirtilmiştir. Bu maddede sadece Manufacturer (imalatçı) başlığı bırakılmıştır. Bu başlıkta da eski standarda göre herhangi bir değişiklik yoktur.

“4 Kısaltmalar” maddesi ve tüm içeriği kaldırılmıştır.

Eski standarttaki 5 Kaynak prosedürü formatı maddesi 4. Madde olarak değiştirilmiş. Bu maddede tanımlanan kaynak yöntemlerine lazer-ark hibrit kaynağı da eklenmiş.

Tablo 2 de bahsedilen yöntemler, Madde 4 ün içindeki Tablo 1 in kaldırılmasıyla, Tablo 1 olarak değiştirilmiş. Ancak tablo içeriğinde bir değişiklik yok.
5.2, 5.4 ve 5.6 maddeleri içindeki kaynak yöntemleri listesine lazer-ark hibrit kaynağı da eklenmiş.

5.5 (Eski 6.5) Standart Kaynak Prosedürleri maddesi tamamen değiştirilerek bu maddede açıklanan ISO 15612 standardına göre hazırlanan standart kaynak prosedürünün ne olduğu daha detaylı tarif edilmiş. Daha önceki standartta bahsedilmeyen bir kısaltma olarak SWPS tanımlanmış. ISO 15612 standardına göre hazırlanacak standart kaynak prosedürlerinin malzeme grupları ISO/TR 15608 standardına göre 1.1, 1.2, 1.3, 11.1, 8.1, 21, 22.1 ve 22.2 olması gerektiği belirtilmiş. Ayrıca bu prosedürlerin 50mm den kalın malzemeler için kullanılamayacağı belirtilmiş.

Ek A’da verilen standartları tanımlayan tablo 2 sayfaya yayılmış, ancak içeriğinde herhengi bir değişiklik yok.

Ek B’de verilen aktivitelerden sorumlu tarafları tanımlayan tabloya iki not eklenmiş.

Ek C’de bulunan WPS hazırlana akış şemasında ilgili standartlar açıklamalarının bulunduğu kutucukların içine taşınmış. Standart WPSlerin kullanılması durumunda imalatçının bu WPSleri kendisine uyarlaması ile ilgili bir ara adım eklenmiş. Ayrıca opsiyonel olarak imalatçının iş talimatı hazırlaması adımı eklenmiş.

Standardın sonundaki Kaynaklar bölümündeki standart numaraları güncellenmiş ve buradaki fazla standartlar kaldırılarak aşağıdaki üç standart Kaynaklar bölümünde bırakılmış.