ISO 15614-1:2017 Standardında Level 1 ve Level 2 Arasındaki Farklar

ISO 15614-1:2017 Standardında Level 1 ve Level 2 Arasındaki Farklar

ISO 15614-1:2017 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması standardı 2017 yılının Haziran ayında yayınlanmıştı. Hazırlanan bir kaynak şartnamesinin (WPS) onaylanması sürecini tarif eden ISO 15614-1’in 2017 versiyonu alışılagelen diğer standartlardan farklı olarak iki seviye olarak yayınlandı. 

iso 15614 1 2017 seviye level

Devamını oku...

ISO 15607 Metalik Malzemeler için Kaynak Prosedürü Şartnamesi ve Vasıflandırılması Standardında Yapılacak Değişiklikler

ISO 15607 Metalik Malzemeler için Kaynak Prosedürü Şartnamesi ve Vasıflandırılması Standardında Yapılacak Değişiklikler

ISO 15607 standardının taslağı komite üyeleri tarafından görüşülmek üzere yayınlandı. Bu taslak metin için Ocak 2019’a kadar üye ülkelerden görüş bekleniyor. Sonrasında ise final taslak metin hazırlanarak son kez oylanacak. Haziran 2019’da da yeni standardın yayınlanması bekleniyor. Yapılacak bu revizyon ile ISO 15607:2003 standardı iptal edilecek.

Bu revizyon ile standardın uygulamasında önemli bir değişiklik beklememekle beraber, ilave tanım ve kısıtlar getirilerek standart yenilenmiş olacak.

ISO 15607 yapilan degisiklikler

Devamını oku...

TSE Tarafından Yayınlanan Yeni Standartlar 21.03.2018

Çelik ve aluminyum yapı sektörü ve kaynaklı imalat alanlarında TSE tarafından yeni yayınlanan yada tercüme edilen standartlar ile açıklamaları aşağıdaki gibidir. Bu dönemde yayınlanan en önemli standart olan ISO 15614-1 standardı bir miktar gecikme ile Aralık 2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Yine bu dönem içinde metal malzemeler, tahribatlı/tahribatsız muayene yöntemleri standartları ile korozyondan koruma alanında çok önemli bir yeri olan ISO 12944 standart serisi de yenilenmiştir.

yeni standartlar 21.03.2018

Devamını oku...

Kaynak Mühendisinin İlk Yapması Gereken Nedir?

Kaynak Mühendisinin İlk Yapması Gereken Nedir?

Kaynak Mühendisleri genelde firmaların imalat veya kalite birimlerinde görev alıyor. Her iki birimin asli görevleri farklı olda da sonuç olarak amaç kaliteli ve uygun ürün üretmektir.

Kaynak Mühendisi olarak işe başlayan bir personel ürünün üretilmesi için gerekli tüm işlemler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu nedenle hem firmayı tanımak hem de iş ile ilgili bilgi almak amacıyla tüm iş akışını dikkatlice gözlemek ve anlamak zorundadır.

kaynak muhendisi yapmasi gereken isler

Ham malzemenin girişinden ürünün sevkiyatına kadar olan süreçte her adımda kaynak kalitesini etkileyecek parametreler bulunabilir. Bu parametrelerin bilinmesi daha sonra yapılacak olan çalışmalara büyük ölçüde yararlı olacaktır. Örneğin firmaya alınan malzeme kaliteleri ve kalınlıklarının bilinmesi, kesme/delme/bükme işlemleri, makina ve ekipmanlar, personel sayıları ve yetkinlikleri, üründeki kaynak tipleri, kullanılan kaynak yöntemleri, ürünün çalışma şartları gibi bilgiler çalışmanın sağlıklı olması için önemlidir.

Devamını oku...

ISO 17662:2016 Kaynak Teçhizatının Kalibrasyon Standardı Yenilendi

ISO 17662:2016 Kaynak Teçhizatının Kalibrasyon Standardı Yenilendi

ISO 17662:2016 Kaynak - Yardımcı faaliyetler dahil kaynak için kullanılan teçhizatın kalibrasyon, doğrulama ve geçerliliği (Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities) standardı ISO/TC 44 komitesinin 2014 yılında başlattığı çalışma ile bir önceki versiyon olan ISO 17662:2005 standardının yerine Mart 2016’da yeni versiyonunu yayınlanmıştır.

Bu standart, Üretim proseslerinin kontrolü ile kaynak veya kaynak için kullanılan ekipmanın kontrolünde referans olarak kullanılmaktadır.

kaynak makinasi kalibrasyon

Devamını oku...

TSE Tarafından Yayınlanan Yeni Standartlar 23.06.2017

Çelik ve aluminyum yapı sektörü ile ilgili TSE tarafından yeni yayınlanan yada tercüme edilen standartlar ile açıklamaları aşağıdaki gibidir. Bu dönemde yayınlanan en önemli standart elbette "EN 1090-5 Soğuk Şekillendirilmiş Alüminyum Elemanlar" standardı olmuştur. Bunun dışında ISO 15614-1:2017 standardı da bu dönemde yayınlanmış ancak henüz TSE tarafından kabul edilerek yayınlanmadığı için aşağıdaki listede yer almamıştır.

TS EN 1090-5 Çelik yapı ve alüminyum yapı uygulamaları - Bölüm 5: Soğuk şekillendirilen yapısal alüminyum elemanlar ve çatı, tavan, zemin ve duvar uygulamaları için teknik gereklilikler (Execution of steel structures and aluminium structures - Part 5: Technical requirements for cold-formed structural aluminium elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications) standardı 22.05.2017 tarihinde TSE tarafından kabul edilerek yayınlanmıştır.

Bu Avrupa Standardı, çatı, tavan, taban ve duvar uygulamaları için ağırlıklı olarak statik yükleme koşulları altında çalışan soğuk şekillendirilmiş yapısal alüminyum bileşenlerin imalatı ve montajı için şartları belirtir. EN 1999-1-4'e göre yapılarda kullanılan sınıf I ve II ürünlerini kapsar. Delikli ve mikro profilli örtüler de bu bölüm tarafından kapsanmaktadır. Kaynaklı parçalar bu bölümden hariç tutulur ve EN 1090-3 tarafından kapsanır. Bu standart aynı zamanda, soğuk şekillendirilmiş profilli kaplamadan yapılmış çatılar, duvarlar ve tavanlar ile söz konusu elemanların bağlantıları ve ekleri dahil oldukları sürece bunların yük aktarımında yapılacağını ve bu elemanların bağlantılarını ve bağlantılarını da kapsar. Çelik ve alüminyum yapı elemanlarının bir kombinasyonuna izin verilir. Bu durumda EN 1090-4 ve bu doküman birlikte geçerlidir. Farklı malzemeler arasındaki etkileşimin sandviç paneller ve kompozit zeminler gibi yapısal davranışın ayrılmaz bir parçası olduğu kompozit yapısal elemanlar bu standardın kapsamı dışındadır.

yeni standartlar EN 1090 5

Devamını oku...

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.