CE Belgesinin Avrupa Birliği Pazarında Uygulaması

Yazdır

CE Belgesinin Avrupa Birliği Pazarında Uygulaması

CE etiketi, Harmonize Standartta belirtilen tün performans karakteristiklerini içermelidir. Bazı durumlarda performans seviye ve sınıfları belirtilebilir. Ürün ile ilgili olmayan bazı karakteristikler “Performans belirlenmemiştir” (no performance has been determined – NPD) olarak işaretlenebilir. Ancak harmonize Standart tarafından zorunlu tutulmuş veya yasalarca gerekli kılınmış karakteristikler mutlaka belirtilmelidir.

CE markasi uygulama

EN 1090-1 Standardında tarif edilen gerekli karakteristikler aşağıdaki gibidir.

CE markası ile bayan edilen tek bir parça olabileceği gibi tüm sistem de olabilir. Bu durumda sistemi oluşturan tüm alt bileşenlerin de sorumluluğu alınmış olur. Bazı karakteristiklerin beyan edilebilmesi için alt bileşenlerin bir arada olması ve beraber test edilmesi gerekmektedir. Her üretici sadece kendi üretimi ve tasarımı ile ilgili bölümlere performans beyanı vermelidir. Binanın bir bölümünü yapmak ya da kurmak için görevlendirilen yükleniciler, alt sistem ve bileşen üreticilerinin test sonuçlarını kullanabilirler.