Çelik Yapıda CE Etiketi Nerede Olmalı?

Yazdır

Çelik Yapıda CE Etiketi Nerede Olmalı?

Satın aldığımız birçok ürünün üzerinde CE etiketleri veya CE işaretlerini görmekteyiz. Bu işaretleme yöntemi elektronik eşya, oyuncak yada bir makina etiketine kolaylıkla eklenebiliyor. Ancak ürün bir stadyum, kongre merkezi, havalimanı çatısı gibi büyük ve çok parçadan oluşan bir sistemse bu durumda CE etiketi ve CE işareti nerede bulunmalı? Üretici CE etiketini nasıl uygulamalı, nereye takmalı? Müşteri CE ile ilgili bilgileri nerede aramalı?

celik yapi ce isareti

CE etiketi ve işaretinin kullanımı ile ilgili standartlarda ve yönetmeliklerde birbirini destekleyen nitelikte bilgiler bulunmaktadır.

1) EN 1090-1 standardı, “Annex ZA.3 CE Marking and Labelling” ekinin “ZA.3.1 General” maddesinde aşağıdaki cümle geçmektedir.

“The manufacturer or his authorised representative established within the EEA is responsible for the affixing of the CE marking. The CE marking symbol affix shall be in accordance with directive 305/2011/EC and shall be shown on the component or may be on the accompanying label, the packaging or on the commercial documentation.”

Dolayısıyla üretici CE işaretlemesi yapmak ile yükümlüdür ancak CE işareti ürünün üzerinde, etiketinde, paketinde veya ticari dokümanlarında kullanabilir.

2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB), “CE işaretinin iliştirilmesi” bölümünde, MADDE 11 konuyu aşağıdaki gibi açıklamaktadır.

“CE işareti, yapı malzemesinin doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Malzemenin özelliğinden dolayı bu mümkün değil ise, malzemenin ambalajına veya ekli belgelere iliştirilir.”

3) CE İşareti Yönetmeliği, “CE işaretinin ürüne konulması ve kullanılması” bölümü, MADDE 9’da aşağıdaki cümle bulunmaktadır.

Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,”

EN 1090-1 Standardı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve CE İşareti Yönetmeliği’nde geçen bu cümlelerden anlaşılacağı üzere CE işareti, ürünün direk olarak üzerine takılamayan, çok parçadan oluşan yada bir sonraki işlem veya müşterinin estetik kaygıları nedeniyle üzerine iliştirilemeyen ürünlerde gerekirse sadece doküman olarak verilebilir.