EN 10204 ve ISO 10474 Standartları Arasındaki Fark Nedir?

EN 10204 ve ISO 10474 Standartları Arasındaki Fark Nedir?

EN 10204 standardı metalik ürünlerin muayene ve deney belgelerini tarif etmektedir. Avrupa normlarında çalışmaya alışkın ya da Avrupa direktiflerine göre ürün üreten firmalar aldıkları tüm metalik malzemeler için bu sertifikayı ham ve yarı mamul üreticilerinden almak durumundadır.

en10204 iso10474

ISO 10474 standardı ise EN 10204’e benzer olarak çelik ve çelikten mamul ürünler için muayene ve deney belgelerini tarif etmektedir. Uluslar arası bir standart olmasına karşın diğer ürün standartlarından atıf yapılmadığı için yeterince bilinen bir standart değildir.

EN 10204 Metalik Ürünler-Muayene Ve Deney Belgelerinin Tipleri standardı, Yapı Malzemeleri Regülasyonu, Makina Direktifi, Basınçlı Kaplar Direktifi gibi birçok Avrupa yasasına bağlı Harmonize Standart içinde malzeme kriterlerini tanımlamak için şart koşulmuştur.

EN 10204 ve ISO 10474 standartlarının maddeleri karşılaştırıldığında temel bilgi olarak maddelerde ve tarif edilen gerekliliklerde bir farklılık olmadığı açıkça görülebilir. EN 10204 standardında, ISO 10474 standardından farklı olarak Ek ZA ile 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (PED) ile ilişkisi açıklanmıştır.

Hem EN 10204 hem de ISO 10474 standartları için bir belgelendirme programı mevcut değildir. Ancak üretici konumundaki firmalar ürünleri ile beraber bu sertifikaları düzenlemek ve müşterilerine sunmak durumundadırlar. Üretici veya üreticinin görevlendirdiği kişi veya kurumlar standardın maddelerinde açıklanan konuları yerine getirerek sertifika hazırlayabilir.

Her iki standardın da kapsamı ve maddeleri genel olarak aşağıdaki gibidir:

  • Önsöz
  • Kapsam
  • Terimler ve tanımlar
  • Spesifik olmayan denetime dayalı denetim belgeleri
  • Özel muayene esaslı muayene belgeleri
  • Muayene belgelerinin geçerliliği ve iletilmesi
  • Muayene belgelerinin aracı tarafından iletilmesi
  • Muayene belgelerinin özeti

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.