ITP, Inspection and Test Plan (Muayene ve Test Planı) Nasıl Hazırlanır?

ITP, Inspection and Test Plan (Muayene ve Test Planı) Nasıl Hazırlanır?

Tüm imalat aşamalarında imalatçı, müşteri ve onun görevlendireceği kontrolörler çeşitli muayene ve testleri yaparlar.
Gerekli olan muayene ve testler yapılır ya da dışarıdan bir laboratuara yaptırılır.

ITP inspection test plan

Bu işlemler ilk bakışta oldukça kolay ilerleyebilir gibi görünse de projenin ileriki aşamalarında unutulan testler, onaylanmadan devam eden işler ile karşılaşılabilir.

Karmaşanın önüne geçilebilmek ve kimin ne zaman hangi kontrol ve testi yapacağını belirleyebilmek için proje başında şartname ve standartlara uygun bir şekilde "Muayene ve Test Planı" hazırlanmalı ve müşteri tarafından onaylanmalıdır.

Bir ITP (Inspection and Test Plan) de bulunması gereken temel maddeler şunlardır:

Kontrol/muayene/test edilecek öğe
Kontrol gerekliliklerini gösterir belge/standart
Muayene ve ya testin neye göre yapılacağı (genellikle standart ya da kanun)
Yapılacak test/muayene/kontrol cinsi
Muayene sıklığı, miktarı
Kabul ya da red kriterleri, toleranslar
Muayene/test sonucunda hazırlanacak belge
Her bir maddenin sorumluları

Sorumluluklar genellikle kısaltmalar ile tanımlanır:

H = Hold Point (bekleme noktası): Bir sonraki işlem adımına geçmek için tamamlanmak zorundadır.
W = Witness Point (tanıklık noktası): Yapılan işlemden haberdar olunması ya da test yapılırken başında bulunulması gerekir.
R = Review Point (inceleme noktası): yapılan işlem sonrası hazırlanan raporları gözden geçirmesi gerekir.

Onay aşamasındaki bir ITP'de eksik bırakılmış bir kontrol işin sonunda geri dönülemez anlaşmazlıklara neden olabilir. Bu nedenle müşteri ile karşılıklı imzalanarak onaylanması oldukça önemlidir.

İyi hazırlanmış bir ITP, imalat ve şantiye faaliyetlerinde görevli personele açıklayıcı bilgiler içerir. Ayrıca ITPye uyularak yapılan tüm işlemler ve bunların kanıtları hak edişler ve projenin tesliminde her iki taraf için de kolaylık sağlar.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.