Makina CE Belgesi Olan Kuruluşun Yapı Malzemeleri İçin CE Alması Gerekir Mi?

Makina, elektrik vs bileşenleri için CE belgesi varsa, yapı malzemesi için de CE belgesi almak gerekir mi?

Birden fazla alt bileşen içeren ürün üreten üreticiler, zaman zaman hangi direktife göre CE işaretlemesi yapmaları gerektiğini tespit etmekte zorlanıyorlar.

CE işaretlemesinin temel amacının güvenlik olduğundan yola çıkarak, bu sorun şu şekilde çözülebilir. Ürünün taşıyabileceği tüm riskler değerlendirilmeli, ürün ve bileşenleri ile ilgili tüm direktifler incelenmeli ve tüm risklerin ilgili direktifler tarafından kapsanması sağlanmalıdır.

makina ce varsa

Belirlenen bazı riskler birden fazla direktifin konusu olabilir. Bu durumda daha fazla riskin bir arada değerlendirildiği direktif uygulanmalıdır. Eğer ürün ile ilgili tüm riskleri öngören bir direktif varsa, bu ürün diğer tüm direktiflerin kapsamından çıkar. Örneğin, oyuncak ya da medikal cihazlar direktifine bağlı bir ürünün, düşük voltaj direktifi kapsamında değerlendirilmesine gerek yoktur.

Eğer ürün ile ilgili bir direktif, ürünün sadece bazı risklerini kapsayabiliyor ve diğer riskler başka bir direktifte tarifleniyorsa, bu ürün her iki direktifin de konusudur. Bu durumda her iki direktifin de ilgili standartlarının gerekleri karşılanarak ayrı ayrı CE belgelendiresi yapılır.

Yapı Malzemeleri Regülasyonu da aynı Düşük Voltaj Direktifi gibi birçok ürün ile doğrudan ilişkilidir. Ürünün yapısal bir ürün olması Yapı Malzemeleri Regülasyonu kapsamında değerlendirilmesi için ilk koşuldur. Çelik ve alüminyum yapı malzemeleri için de ürün veya bileşenin taşıyıcı olması gerekir.

Yapı Malzemeleri Regülasyonuna bakıldığı zaman bina ve yapı olarak değerlendirilen her ürün ve bunlarda kullanılan bileşenlerin regülasyon kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bunun haricinde Avrupa Teknik Komitelerinin açıkladığı ve EN 1990 (Eurocode) standart serisi kullanılarak tasarımı yapılan her bileşen de Yapı Malzemeleri Regülasyonunu kapsamındadır.

Bu bilgiler ışığında başka bir direktifin kapsamına girse de Yapı Malzemeleri Regülasyonunu kapsamında da değerlendirilmesi gereken ürün ve bileşenler aşağıdaki gibidir.

  • Bina ve bina bileşenleri
  • Tribün ve stadyumlar
  • Çit ve güvenlik duvarları
  • Köprüler
  • Kule ve direkler
  • Santral, fabrika ve makinaların taşıyıcı ekipmanları
  • Rıhtım ve iskeleler
  • Raf sistemleri
  • İşaret ve levha kirişleri
  • Silolar

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.