EN 1090 Standardına Atıf Yapan Standart ve Yönetmelikler

EN 1090 Standardına Atıf Yapan Standart ve Yönetmelikler

İlk çalışmaları 1980’li yıllarda Alman Standardı olarak yapılan EN 1090 standardı, zaman içinde Avrupa birliği gereklilikleri göz önüne alınarak EN standardı olarak revize edilmiştir. Avrupa Ekonomik Alanı için Avrupa’ya uygunluk anlamında CE markasının kullanımı ile birlikte de birçok ürün standardı revize edilmiştir.

CE markalaması amacı ile uyumlaştırılan standartlardan birisi de EN 1090 standardıdır. Öncesinde sadece çekil ve alüminyum olarak iki bölümden oluşan standart, harmonizasyon süreci ile 3 bölüme çıkartılmış, ilk bölüm Uygunluk Değerlendirme Gerekleri olarak yayınlanmıştır. Diğer iki bölüm de ayrı ayrı çelik ve Alüminyum yapılar için teknik gerekler olarak revize edilmiştir.

EN1090 atif yapan standartlar

Uyum süreci boyunca birçok Avrupa Standardı da EN 1090 standardına atıflar yapmış, çeşitli yönetmelik ve tebliğlerde standardın kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir.

305/2011/EU nolu Avrupa Yapı Malzemeleri Regülasyonu ve Türkiye’deki karşılığı 10 Temmuz 2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazetede son hali yayınlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” (305/2011/AB) ile tüm yapı malzemelerinin hangi sistemde CE markalaması yapılacağı, CE markalamanın esasları ve sorumluluklar belirlenmiştir.

Aynı yönetmeliğe bağlı “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ” ilk olarak 23.06.2004 tarihli 25501 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve süreç boyunca şimdiye kadar 19 kez yenilenmiştir. Bu tebliğ ile de kapsam dahilinde olan tüm ürünler, bu ürünlerin harmonize standartları ve hangi tarihten itibaren CE markalama zorunluluğu olduğu belirlenmiştir.

Bu tebliğe göre çelik ve alüminyum yapı malzemeleri ile ilgili harmonize standart “EN 1090 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları”dır. Yine aynı tebliğ gereğince çelik ve alüminyum yapı malzemelerinde CE markalama 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren yasal zorunluluktur.

Son zamanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve Türk Standartları Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalar ile yeni hazırlanan yönetmelik ve standartlarda da EN 1090 standardına atıflar yapılmaktadır. 4 Şubat 2016 tarihli 29614 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” ile 15.02.2016 tarihinde yayınlanan “TSE K 506 Arazi tipi güneş enerjisi santralleri için metal konstrüksiyonlar – Yapısal tasarım, üretim, muayene ve deney metotları” kriterleri bunlara örnektir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.