Çelik Yapıda CE Etiketi Nerede Olmalı?

Çelik Yapıda CE Etiketi Nerede Olmalı?

Satın aldığımız birçok ürünün üzerinde CE etiketleri veya CE işaretlerini görmekteyiz. Bu işaretleme yöntemi elektronik eşya, oyuncak yada bir makina etiketine kolaylıkla eklenebiliyor. Ancak ürün bir stadyum, kongre merkezi, havalimanı çatısı gibi büyük ve çok parçadan oluşan bir sistemse bu durumda CE etiketi ve CE işareti nerede bulunmalı? Üretici CE etiketini nasıl uygulamalı, nereye takmalı? Müşteri CE ile ilgili bilgileri nerede aramalı?

celik yapi ce isareti

CE etiketi ve işaretinin kullanımı ile ilgili standartlarda ve yönetmeliklerde birbirini destekleyen nitelikte bilgiler bulunmaktadır.

1) EN 1090-1 standardı, “Annex ZA.3 CE Marking and Labelling” ekinin “ZA.3.1 General” maddesinde aşağıdaki cümle geçmektedir.

“The manufacturer or his authorised representative established within the EEA is responsible for the affixing of the CE marking. The CE marking symbol affix shall be in accordance with directive 305/2011/EC and shall be shown on the component or may be on the accompanying label, the packaging or on the commercial documentation.”

Dolayısıyla üretici CE işaretlemesi yapmak ile yükümlüdür ancak CE işareti ürünün üzerinde, etiketinde, paketinde veya ticari dokümanlarında kullanabilir.

2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB), “CE işaretinin iliştirilmesi” bölümünde, MADDE 11 konuyu aşağıdaki gibi açıklamaktadır.

“CE işareti, yapı malzemesinin doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Malzemenin özelliğinden dolayı bu mümkün değil ise, malzemenin ambalajına veya ekli belgelere iliştirilir.”

3) CE İşareti Yönetmeliği, “CE işaretinin ürüne konulması ve kullanılması” bölümü, MADDE 9’da aşağıdaki cümle bulunmaktadır.

Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,”

EN 1090-1 Standardı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve CE İşareti Yönetmeliği’nde geçen bu cümlelerden anlaşılacağı üzere CE işareti, ürünün direk olarak üzerine takılamayan, çok parçadan oluşan yada bir sonraki işlem veya müşterinin estetik kaygıları nedeniyle üzerine iliştirilemeyen ürünlerde gerekirse sadece doküman olarak verilebilir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.