Organizasyonel Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni

Organizasyonel Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni

Risk Yönetim Planı projelerde risklerin tanımlanması ve yönetilmesinin nasıl yapılacağının anlatıldığı yerdir. Bu dokümanda aslında risklerin neler olduğu ve nasıl karşılanacağı yer almaz. Burada Risklerin ve karşılama planlarının tanımlaması için hangi süreç ve araçların kullanılacağı yer alır.

yonetim

Planda bununla birlikte şu bileşenler yer alır;

Rol ve Sorumluluklar

Bu bölümde risk yönetiminde lider ve destekleyici roller belirlenir. Proje takımınız risk yönetim için uzman başka bir kişi atayacak kadar büyük değilse, genellikle Proje yöneticileri tipik olarak risk yönetiminin tamamı için sorumlu kişidir. Eğer gerekirse dışarıdan uzman bir risk yönetim ekibi daha sağlıklı ve önyargısız bir risk analiz ve yönetim süreci yürütülmesini sağlayabilir.

Bütçeleme

Risk yönetimi için gereken bütçe belirtilir. Eğer riskler için ne kadar bütçeye ihtiyaç olduğu bilinemiyorsa, tahmin yöntemlerinin neler olduğu açıklanarak risk bütçesinin nasıl oluşturulacağı belirtilir.

Zamanlama

Risk yönetimi eylemlerinin ne zaman yapılacağı bilgisi belirtilir. İlk risk analizinin ne zaman yapılacağı, proje yaşam döngüsü boyunca risk değerlendirmelerinin hangi zamanlarda tekrarlanacağı bilgileri yer alır.

Risk Değerlendirme Kriterleri

Kalitatif ve kantitatif risk değerlendirmelerinde kullanılacak değerlendirme kriterleri ve puanlama tablolarına yer verilir. Bu tablolara göre hazırlanacak değerlendirme sonuçları kolaylıkla yorumlanabilecektir. Organizasyon içerisinde tutarlı değerlendirmeler için değerlendirme kriterlerinin baştan belirlenmesi gerekir.

Eşik Değerler

Tüm riskler yerine belirli bir eşik değerin üzerindekiler ile ilgilenmek sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır. Burada proje sponsoru, proje yöneticisi ve müşteri farklı eşik değerlere sahip olabilir. Takımın analizi hangi değere göre yapacağını bilmesi için hedef değerler belirtilmelidir.

İletişim

Risk bilgilerinin, karşılama stratejilerinin ve durum bilgilerinin proje boyunca nasıl dokümante edileceği ve iletişimde yer alacağı bilgileri yer alır.

Takip ve Denetim

Risk değerlendirme süreci boyunca hangi kritik bilgilerin takip ve kayıt edileceği bilgileri yer alır. Bu bilgiler hem mevcut hem de gelecek projelere risk değerlendirme konusunda arşiv bilgileri sağlayacak bilgilerden oluşur.

İhtiyaç duyulduğu takdirde plana başka bileşenler de eklenebilir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.