Kalibrasyon ne zaman geçersiz olur?

Kalibrasyon ne zaman geçersiz olur?

Cihaza, alete dışarıdan bir müdahale olursa kalibrasyonu geçersiz olur. Ayrıca cihaz mekanik ya da termal bir etkiye maruz kaldığında yenide kalibre edilmeli ya da doğrulanmalıdır.

Cihaz ilk alındığında, tamir, ayar, bakım sonrası, cihazın ölçüm sonuçları ile ilgili herhangi bir şüphe oluştuğunda ve belirlenen periyotlarda kalibrasyon yapılmalı veya yaptırılmalıdır.

kalibrasyon gecerlilik

Devamını oku...

Kaynaklı İmalatta Çatlak Oluşumu

Kaynaklı İmalatta Çatlak Oluşumu

Çatlaklar, genellikle iki boyutlu yani düzlemsel uzanan sınırlı malzeme ayrılmalarıdır. Büyüklüklerine göre makro ve mikro çatlaklar, konumlarına göre boylamasına, enlemesine ve uç krater çatlakları, sekillerine göre, dallı, yıldız seklinde çatlaklar, tane doğrultularına göre taneleriçi veya tanelerarası, olusum sartlarına göre sıcak çatlaklar, soğuk çatlaklar ve katılasma çatlağı, erime çatlağı, büzülme çatlağı, sertlesme çatlağı, hidrojen çatlağı ve lameler çatlak gibi türleri mevcuttur.

kaynak catlak hata

Devamını oku...

TSE Tarafından 2015 Yılı İlk Çeyreğinde Yayınlanan Standartlar

TSE Tarafından 2015 Yılı İlk Çeyreğinde Yayınlanan Standartlar

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yakın zamanda hazırlanan ya da tercüme edilen birçok standart vardır. İmalat sektörünü doğrudan ilgilendiren yapı uygulamaları, kaynak, kaynakların muayenesi, rüzgâr türbinleri, tasarım ile ilgili standartlarda TSE tarafından yayınlanan ve tercüme edilen yeni standartlar vardır.

TS EN 1090-3, TS EN ISO 17636-1, TS EN 61400-3, TS EN 61400-1/A1, TS EN ISO 10893-11, TS EN 1998, TSE CEN/CLC Guide 28 standart ve klavuzları kabul edilmiş ve bazıları tercüme edilerek yeniden yayınlanmıştır.

TSE 2015 mart yeni standart

Devamını oku...

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.