Yapı Malzemesi Tasarımı ve Üretimi Yapan Firmaların Sorumlulukları

Yapı Malzemesi Tasarımı ve Üretimi Yapan Firmaların Sorumlulukları

Yapı malzemesi tasarımı yapan ve üreten firmalar işe başlamadan ve iş süresince bası kontroller ve testler yapmalıdır. Bunların bazıları işin yapılabilirliğini teyit etmek için yapılan karşılaştırmalar olabileceği gibi, bazıları da üründen yapılan testler olabilir. Başlangıç tip testi, yapılabilirlik analizi, ürün testi gibi farklı isimler verilebilecek test ve kontroller ile ilgili tasarımcının ve üreticinin farklı sorumlulukları var.

tasarim uretim sorumluluk

Yapısal dizayn yapan firmalar, bu dizayn kabiliyetlerini her ürün gurubu için değerlendirmeli, mevzuat ve standartların istediği gereklilikleri karşılayıp karşılayamadıklarını tespit etmelidirler.

İmalat yapan firmalar ise her ürün gurubu için imalat kabiliyet ve sınırlarını belirlemeli, her yeni ürün gurubu için (yeni ürün ya da yeni proje) bu kabiliyet ve sınırları karşılaştırarak ürünün yapılabilirliğini test etmelidir.

Yapısal dizayn yapacak firmalar için yeterli tecrübeli tasarımcılarının olup olmadığı değerlendirilmelidir. Yapılacak hesaplamaların Eurocode ve ilgili diğer standartlara göre yapılması gerekliliği bilinerek ilgili standartlar hakkında yeterli bilgi sahibi olunmalıdır. Tasarımın güvenilir yöntemler ile kontrol edilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. Kullanılan yazılım ve hesap programlarının da doğru çalıştığı test edilmelidir.

Üreticinin, üretilmek istenen ürünün toleranslarını sağlayıp sağlayamayacağı ve gerekli üretim yöntemlerine sahip olduğu değerlendirilmelidir. Ürünün maksimum boyut ve ağırlığı düşünülerek her proses adımında uygun alan ve kaldırma ekipmanı bulunduğunu doğrulaması gerekir. Üretim için alınacak tüm malzemelerin standartlara uygun, üretilecek nihai ürünün özelliklerini destekler şekilde olmasına özen gösterilmelidir. Üretim standartlarının istediği şekilde taşıma, depolama, koruma ve ambalajlama şartlarına sahip olması gerekir.

CE markası verilecek bir yapı malzemesi imal ederken, yukarıda bahsedilen tüm konuların önceden kontrol edilmesi, üretim sırası ve sonrasında ise gerekli bütün testlerin yapıldığından ve tüm dokümanların toplandığından emin olmalısınız. Tüm bu test ve dokümanlar göre Performans Beyanı hazırlanmalıdır. Performans Beyanı hazırlandıktan sonra da ürüne CE etiketi veya işareti iliştirilebilir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.