Yapı Malzemeleri Regülasyon’una Uygunluk Sağlamak İçin Neler Yapılmalı?

Yapı Malzemeleri Regülasyon’una Uygunluk Sağlamak İçin Neler Yapılmalı?

Yapı Malzemeleri Regülasyon’una uyum için öncelikle kurulacak yapının tasarımı Eurocode’a göre yapılmalıdır. Çelik ve alüminyumdan imal edilecek yapılar için EN 1990 standardında belirtilen yapı sınıfları belirlenmeli, hesaplamalar EN 1993 standardında belirtilen şekilde yapılmalıdır.

CPR construction product regulation

Üretim tesisinde Fabrika Üretim Kontrolü Sistemi oluşturulmalı, bu sistemin gereklikleri yerine getirilmelidir. Fabrika Üretim Kontrolü Sisteminin aşağıdaki temel gereklilikleri vardır:

  • Malzemelerin tanımlanması (Sertifika ve testler)
  • Kaynakçıların ve kaynak operatörlerinin uygunluğu (kaynakçı sertifikaları)
  • Uygun bilgi ve tecrübeye sahip kaynak koordinatörünün bulunması
  • İmal edilen ürünlerin uygunluğunu kanıtlamak için gerekli çizim ve hesaplamalar
  • Kalibrasyon (kaynak ve kontrol ekipmanlarının kalibrasyon / doğrulama sertifikaları)
  • Hatalı ürünlerin kontrolü ve düzeltilmesi (uygunsuzluk kontrolü ve düzeltici faaliyet)
  • Satın alma prosedürleri ve malzeme tedarikçileri ve alt yüklenicilerin değerlendirilmesi / onaylanması
  • Ürünlerin kalitesinden emin olmak için kalite kontrol sistemi

İmalatçıda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması, yukarıda bahsedilen birçok maddeyi kapsamaktadır. Ancak yine de EN 1090 standardının gerektirdiği diğer ilave kontrollerin yapılması gerekmektedir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.