Performans Beyanı - Yapı Malzemeleri Regülasyonuna (CPR) Göre Nasıl Yazılır?

Performans Beyanı - Yapı Malzemeleri Regülasyonuna (CPR) Göre Nasıl Yazılır?

Bir yapı malzemesi uyumlaştırılmış standart kapsamında ise veya ürün için düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi'ni sağlıyor ise, imalatçı ürünü piyasa arz etmek için performans beyanı düzenler. Performans beyanı yapı malzemelerinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnameye uyumlu olarak temel karakteristikleri açısından performansını ifade eder.

declaration of performance

İmalatçı performans beyanı düzenleyerek yapı malzemesinin, beyan edilen performansa uygunluğunun sorumluluğunu üstlenir. Aksini gösteren objektif veriler olmadığı takdirde, imalatçı tarafından düzenlenen performans beyanı geçerli ve güvenilir olduğu varsayılır.

İmalatçı uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaki yapı malzemesini piyasaya arz ederken, aşağıda belirtilen koşullar altında ve yapı malzemesinin gerekli temel karakteristiklerin beyanına ilişkin ulusal hükümlerin olmadığı durumlarda, performans beyanı düzenlemeyebilir:

 • Yapı malzemesinin, ürünün yapı işine güvenli yerleştirilmesinden sorumlu bir imalatçı tarafından yürürlükteki ulusal kurallara uygun olarak, ulusal kurallar çerçevesinde yapı işlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olanların mesuliyeti altında, tanımlanmış tek bir yapı işinde kullanılmak üzere, tek olarak veya özel sipariş üzerine seri olmayan üretimde imal edilmiş olması,
 • Yapı malzemesinin, yürürlükteki ulusal kurallara uygun olarak, ulusal kurallar çerçevesinde yapı işlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olanların mesuliyeti altında, ilgili yapı işinde kullanılmak üzere şantiyede imal edilmiş olması,
 • Yapı malzemesinin, yürürlükteki ulusal kurallara uygun olarak, geleneksel yöntemlerle veya kültürel mirasa uygun ve endüstriyel olmayan bir proses ile belirlenmiş bir çevrenin parçası olarak resmi şekilde korunmuş, uygun şekilde yenilenmiş yapı işleri için üretilmişse veya mimari ve tarihi değeri olan yapı malzemeleri tarihi değeri koruyacak şekilde üretilmiş olması.

Performans beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Performans beyanının düzenlendiği ürün tipine ait bilgi.
 • Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına ilişkin sistem veya sistemleri.
 • Her bir temel karakteristiğin değerlendirilmesinde kullanılan Avrupa teknik değerlendirmesi veya uyumlaştırılmış standardın referans numarası ve yayın tarihi.
 • Uygulanabilir olduğunda, imalatçının ürünün uygun olduğunu iddia ettiği gerekler ve Özel Teknik Dokümantasyon referans numarası.
 • İlgili uyumlaştırılmış teknik şartname ile uyumlu olarak, yapı malzemesinin belirtilen kullanım amacı veya amaçları.
 • Belirtilen kullanım amacı veya amaçları için ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamede tanımlanan temel karakteristiklerin listesi.
 • Yapı malzemesinin belirtilen kullanım amacı veya amaçlarına ilişkin en az bir temel karakteristiğinin performansı.
 • Uygulanabilir olduğunda, yapı malzemesinin, temel karakteristikler ile ilişkili olarak, gerekli olduğunda hesaplamaya dayalı, sınıf, seviye veya bir tanımlamayla ifade edilen performansı.
 • İmalatçının ürünü piyasaya arz etme amacında olduğu durumda, belirtilen kullanım amacı ile ilgili hükümleri göz önüne alarak, yapı malzemelerinin kullanım amacı ile ilgili temel karakteristiklerinin performansı.
 • Performans değeri beyan edilmeyen temel karakteristikler için NPD (beyan edilmeyen performans değeri) ifadesi.
 • Ürün ile ilgili Avrupa teknik değerlendirmesi düzenlenmiş ise, ilgili Avrupa teknik değerlendirmesinde yer alan temel karakteristiklere ilişkin sınıf, seviye veya bir tanımlamayla ifade edilen performansı.

Performans beyanının nasıl düzenleneceğine ait bir model, Yapı Malzemeleri Regülasyonunun EK lll'ünde verilmiştir. Piyasaya arz edilmiş her bir ürünle birlikte performans beyanının bir kopyası elektronik olarak veya kağıt üzerinde sunulur. Ancak, tek bir kullanıcıya sunulan bir parti ürün için, tek bir performans beyanı sunulabilir. Eğer alıcı talep ederse performans beyanının kağıt kopyası verilmelidir.

Performans beyanının kopyası, Komisyon tarafından belirlenen koşullarla uyumlu bir internet sitesinde bulundurulabilir. Bu koşullar, diğerlerinin yanı sıra, performans beyanının en az 10 yıl boyunca kalmasını garanti eder. Performans beyanı, ürünün piyasaya arz edildiği üye ülkedeki dil veya dillerde sunulur.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.