ISO 3834-2 Denetiminde Gözden Geçirilecekler

ISO 3834-2 Denetiminde Gözden Geçirilecekler

ISO 3834 kaynaklı imalat süreci kendine has bir kalite dokümantasyonuna ihtiyaç duymasa da ISO 9001 standardının gereklilikleri olan dokümantasyona ilaveten yapılması gereken bazı uygulamalar vardır. Denetim, doküman kontrolünün yanında ağırlıklı olarak uygulama şartları, teknik bilgi gibi yazılı olmayan, ancak yerinde görülebilen konuların gözden geçirilmesi ile yapılmaktadır.

ISO3834 denetimde yapilacaklar

ISO 3834-2 madde 5’de tarif edilen standart gerekliliklerinin gözden geçirilmesi ve teknik inceleme hem imalatçının hem de denetim firmasın ilk gözden geçirmesi gereken konudur. Bu madde ile ilgili ISO 3834-6 madde 10.1’de de detay bilgiler vardır.

Alt yüklenicilerin kullanımı ile ilgili ISO 3834-2 madde 6’da bilgiler verilmiştir. Alt yüklenicilerin de ana firma gibi standart gerekliliklerine uyması beklenir. Ayrıca işi veren firmanın alt yüklenicilerini denetlemek için yeterli sistemi bulunması gerekir. Alt yükleniciler ile ilgili ISO 3834-6 madde 10.2’de de bazı bilgiler bulunmaktadır.

Kaynak personeli, denetimin belki de en önemli noktalarından birisidir. İsmi belge üzerinde de geçecek kayak koordinasyon personelinin görev ve sorumlulukları ISO 14731 standardı ile tanımlanmıştır. Kaynak personeli ile ilgili bilgiler ISO 3834-2 madde 7.3 ve ISO 3834-6 madde 10.3’de verilmiştir.

ISO 3834-2 madde 8.1’de tarif edilen muayene ve test personeli yapacağı test ve kontrollere göre gerekli bilgi birikimine sahip olması ve bazı testler için ayrıca sertifikalandırılması gerekmektedir.

Kaynak ile ilgili yapılacak işlemler ISO 3834-2 madde 10 ve ISO 3834-6 9.1.4.2 ile 10.5 maddelerinde açıklanmıştır.

Yapılan kaynak işleri ile ilgili kanıtlara sahip olabilmek için yapılan muayene ve testler ISO 3834-2 madde 14’de açıklamıştır. Bu kontrolleri imalatçı ya da taşeronu yaparak kanıtlarını saklamalıdır.

ISO 3834-2 madde 16’da değinilen ölçüm cihazlarının kalibrasyon ve doğrulaması imalatçı tarafından yapılabileceği gibi, daha güvenilir sonuçar elde etmek için bir kalibrasyon laboratuarı tarafından da yapılabilir. Konu ile ilgili detaylı bilgi ISO 3834-6 madde 10.7’de verilmiştir.

Her imalat ve proje için gerekli olmayan, ancak gerekli olduğu durumlarda uygulanabilmesi için imalatçının önceden yöntemini belirlemiş olması gereken tanımlama ve izlenebilirlik ISO 3834-2 madde 17’de tarif edilmiştir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.