TSE Tarafından Son 3 Ayda Güncellenen Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Standartları

TSE Tarafından Son 3 Ayda Güncellenen Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Standartları

Metaller ve kaynaklı imalat alanında TSE tarafından yenilenen veya tercüme edilerek yayınlanan standartlar ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

Türk Standartları Enstitüsü’nün resmi sitesinden derlenen bilgilere göre tahribatsız testlerden manyetik, ultrasonik, girdap akımı, akustik emisyon ile tahribatlı testlerden sertlik deneyi, çekme deneyi, çentik darbe deneyi standartları yenilenmiş veya tercüme edilmiştir.

akustik emisyon yeni standart

Tahribatsız testler:

TS No: TS EN 16714-1:2016
Kabul Tarihi: 09.12.2016
Başlık: Tahribatsız Muayene- Termografik testi-Bölüm 1-Genel prensipler
Başlık (İng): Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 1: General principles

TS No: TS EN 16714-2
Kabul Tarihi: 09.12.2016
Başlık: Tahribatsız muayene-Termografik test-Bölüm 2 Ekipman
Başlık (İng): Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 2: Equipment

TS No: TS EN 16714-3
Kabul Tarihi: 09.12.2016
Başlık: Tahribatsız muayene- Termografik test-Bölüm 3:Terim ve tarifler
Başlık (İng): Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 3: Terms and definitions

TS No: TS EN ISO 12707
Kabul Tarihi: 09.12.2016
Başlık: Tahribatsız muayene - Manyetik parçacık muayenesinde kullanılan terimler
Başlık (İng): Non-destructive testing - Magnetic particle testing –Vocabulary

TS No: TS EN 10228-3:2016
Kabul Tarihi: 09.12.2016
Başlık: Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 3: Ferritik veya martenzitik dövme çeliklerin ultrasonik muayenesi
Başlık (İng): Non-destructive testing of steel forgings - Part 3: Ultrasonic testing of ferritic or martensitic steel forgings
Türü: Metot
Kapsam:
Kapsam (İng): This standard describes techniques to be used for the manual, pulse-echo, ultrasonic testing of forgings manufactured from ferritic and martensitic steel. Mechanized scanning techniques, such as immersion testing, may be used but should be agreed between the purchaser and supplier (see Clause 4). This part of EN 10228 applies to four types of forgings, classified according to their shape and method of production. Types 1, 2 and 3 are essentially simple shapes. Type 4 covers complex shapes. This part of EN 10228 does not apply to: — closed die forgings; — turbine rotor and generator forgings. Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steel forgings is the subject of EN 10228-4.

TS No: TS EN 10228-4:2016
Kabul Tarihi: 09.12.2016
Başlık: Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 4: Östenitik ve östenitik-Ferritik paslanmaz çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi
Başlık (İng): Non-destructive testing of steel forgings - Part 4: Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steel forgings
Türü: Metot
Kapsam:
Kapsam (İng): This standard describes techniques for the manual, pulse-echo, ultrasonic testing of forgings manufactured from austenitic and austenitic-ferritic stainless steels. Mechanized scanning techniques, such as immersion testing, may be used but should be agreed between the purchaser and supplier (see Clause 4). This part of EN 10228 applies to four types of forgings, classified according to their shape and method of production. Types 1, 2 and 3 are essentially simple shapes. Type 4 covers complex shapes. This part of EN 10228 does not apply to: — closed die forgings; — turbine rotor and generator forgings. Ultrasonic testing of ferritic and martensitic steel forgings is the subject of Part 3 of this standard.

TS No: TS EN ISO 15548-1
Tercüme Tarihi: 02.12.2016
Kabul Tarihi: 13.02.2014
Başlık: Tahribatsız muayene - Girdap akım muayenesi için ekipman - Bölüm 1: Cihaz özellikleri ve doğrulanması
Başlık (İng): Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 1: Instrument characteristics and verification
Türü: Özellik
Kapsam: ISO 15548’in bu bölümü, genel amaçlı girdap akımı cihazının işlevsel özelliklerini tanımlar ayrıca ölçüm ve doğrulama için yöntemleri sağlar. Bu özelliklerin değerlendirilmesi, girdap akımı cihazının karşılaştırılabilirliğine ve iyi tanımlanmış tarifine izin verir. Özelliklerin dikkatli seçimi ile, tutarlı ve etkili bir girdap akımı muayene sistemi özel bir uygulama için tasarlanabilir. Aksesuarlar kullanıldığında, bunlar, ISO 15548’in bu bölümünün kuralları kullanılarak nitelendirilebilir. ISO 15548’in bu bölümü doğrulamanın kapsamını ve özellikler için kabul kriterini vermez. Bunlar başvuru belgelerinde verilirler.
Kapsam (İng): This part of ISO 15548 identifies the functional characteristics of a general-purpose eddy current instrument and provides methods for their measurement and verification. The evaluation of these characteristics permits a well-defined description and comparability of eddy current equipment. By careful choice of the characteristics, a consistent and effective eddy current examination system can be designed for a specific application. Where accessories are used, these are characterised using the principles of this part of ISO 15548. This part of ISO 15548 gives neither the extent of verification nor acceptance criteria for the characteristics. They are given in the application documents.

TS No: TS EN ISO 18081
Kabul Tarihi: 09.01.2017
Başlık: Tahribatsız muayene testleri- Akustik emisyon testi(AT) – akustik emisyon yoluyla sızıntı tespiti
Başlık (İng): Non-destructive testing - Acoustic emission testing (AT) - Leak detection by means of acoustic emission
Türü: Kural
Kapsam:
Kapsam (İng): This standard specifies the general principles required for leak detection by acoustic emission testing (AT). It is addressed to the application of the methodology on structures and components, where a leak flow as a result of pressure differences appears and generates acoustic emission (AE). It describes phenomena of the AE generation and influence of the nature of fluids, shape of the gap, wave propagation and environment. The different application methods, instrumentation and presentation of AE results is discussed. Also included are guidelines for the preparation of application documents which describe specific requirements for the application of the AE method. Different application examples are given. Unless otherwise specified in the referencing documents, the minimum requirements of this International Standard are applicable.

TS No: TS EN ISO 17638
Kabul Tarihi: 09.01.2017
Başlık: Kaynakların tahribatsız muayenesi- Manyetik parçacık muayenesi
Başlık (İng): Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing (ISO 17638:2016)
Türü: Metot
Kapsam:
Kapsam (İng): This document specifies techniques for detection of surface imperfections in welds in ferromagnetic materials, including the heat affected zones, by means of magnetic particle testing. The techniques are suitable for most welding processes and joint configurations. Variations in the basic techniques that will provide a higher or lower test sensitivity are described in Annex A. This document does not specify acceptance levels of the indications. Further information on acceptance levels for indications may be found in ISO 23278 or in product or application standards.

TS No: TS EN 10228-1
Kabul Tarihi: 09.01.2017
Başlık: Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 1: Manyetik parçacık muayenesi
Başlık (İng): Non-destructive testing of steel forgings - Part 1: Magnetic particle inspection
Türü: -
Kapsam: Bu standard, ferromanyetik malzemelerden imâl edilen dövme parçaların manyetik parçacık muayenesi için metodu ve kabul kriterlerini kapsar.
Kapsam (İng): This standard describes techniques and acceptance criteria to be used for the magnetic particle testing of forgings manufactured from ferromagnetic materials. The method described is used for the detection of surface discontinuities. It can also detect discontinuities just below the surface but the sensitivity to such discontinuities decreases rapidly with depth. NOTE A steel forging is considered to be ferromagnetic if the magnetic flux density is greater than 1 T for a tangential magnetic field strength of 2,4 kA/m.

TS No: TS EN ISO 15548-2
Tercüme Tarihi: 21.02.2017
Kabul Tarihi: 13.02.2014
Başlık: Tahribatsız muayene- Girdap akımı muayenesi için ekipman- Bölüm 2: Prob özellikleri ve doğrulama
Başlık (İng): Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 2: Probe characteristics and verification
Türü: Metot
Kapsam: Bu standard, bir probun işlevsel özelliklerini, prob bağlantı elemanlarını ve bunların ölçüm ve doğrulanması için yöntemleri kapsar. Bu özelliklerin değerlendirilmesi, girdap akımı cihazının karşılaştırıla bilirliğine ve iyi tanımlanmış tarifine izin verir. Özelliklerin dikkatli seçimi ile tutarlı ve etkili bir girdap akımı muayene sistemi özel bir uygulama için tasarlanabilir. Aksesuarlar kullanıldığında, bunlar, bu standarda verilen prensipler kullanılarak karakterize edilir. Bu standard doğrulama kapsamını ve özellikler için kabul kriterlerini verir. Bunlar başvuru belgelerinde belirtilir.
Kapsam (İng): This part of ISO 15548 identifies the functional characteristics of a probe and its interconnecting elements and provides methods for their measurement and verification. The evaluation of these characteristics permits a well-defined description and comparability of eddy current equipment. By careful choice of the characteristics, a consistent and effective eddy current examination system can be designed for a specific application. Where accessories are used, these should be characterised using the principles of this part of ISO 15548. This part of ISO 15548 does not give the extent of verification nor acceptance criteria for the characteristics. These are given in the application documents.

Tahribatlı testler:

TS No: TS EN ISO 6508-1
Kabul Tarihi: 09.12.2016
Başlık: Metalik malzemeler- Rockwell sertlik deneyi- Bölüm 1: Deney metodu
Başlık (İng): Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test method

TS No: TS EN ISO 6892-1
Kabul Tarihi: 09.12.2016
Başlık: Metalik malzemeler - Çekme deneyi - Bölüm 1: Ortam sıcaklığında deney metodu
Başlık (İng): Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1:2016)
Türü: Metot
Kapsam:
Kapsam (İng): This part of ISO 6892 specifies the method for tensile testing of metallic materials and defines the mechanical properties which can be determined at room temperature. NOTE Annex A contains further recommendations for computer controlled testing machines.

TS No: TS EN ISO 148-2
Kabul Tarihi: 09.01.2017
Başlık: Metalik malzemeler-Charpy vurma deneyi-Bölüm 2: Deney makinasının doğrulanması (sarkaçla vurma)
Başlık (İng): Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 2: Verification of testing machines
Türü: -
Kapsam:
Kapsam (İng): This part of ISO 148 covers the verification of pendulum-type impact testing machines, in terms of their constructional elements, their overall performance and the accuracy of the results they produce. It is applicable to machines with 2 mm or 8 mm strikers used for pendulum impact tests carried out, for instance, in accordance with ISO 148-1. It can be applied to pendulum impact testing machines of various capacities and of different design. Impact machines used for industrial, general or research laboratory testing of metallic materials in accordance with this part of ISO 148 are referred to as industrial machines. Those with more stringent requirements are referred to as reference machines. Specifications for the verification of reference machines are found in ISO 148-3. This part of ISO 148 describes two methods of verification. a) The direct method, which is static in nature, involves measurement of the critical parts of the machine to ensure that it meets the requirements of this part of ISO 148. Instruments used for the verification and calibration are traceable to national or international standards. b) The indirect method, which is dynamic in nature, uses reference test pieces to verify points on the measuring scale for absorbed energy. The requirements for the reference test pieces are found in ISO 148-3. A pendulum impact testing machine is not in compliance with this part of ISO 148 until it has been verified by both the direct and indirect methods and meets the requirements of Clause 6 and Clause 7. This part of ISO 148 describes how to assess the different components of the total energy absorbed in fracturing a test piece. This total absorbed energy consists of — the energy needed to fracture the test piece itself, and — the internal energy losses of the pendulum impact testing machine performing the first half-cycle swing from the initial position. NOTE Internal energy losses are due to the following: — air resistance, friction of the bearings of the rotation axis and of the indicating pointer of the pendulum which can be determined by the direct method (see 6.4.5); — shock of the foundation, vibration of the frame and pendulum for which no suitable measuring methods and apparatus have been developed.

TS No: TS EN ISO 148-1
Kabul Tarihi: 09.01.2017
Başlık: Metalik malzemeler-Charpy vurma deneyi- Bölüm 1: Deney metodu
Başlık (İng): Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method
Türü: Metot
Kapsam: -
Kapsam (İng): This part of ISO 148 specifies the Charpy (V-notch and U-notch) pendulum impact test method for determining the energy absorbed in an impact test of metallic materials. This part of ISO 148 does not cover instrumented impact testing, which is specified in ISO 14556. Annexes B and C are based on ASTM E23 and are used with the permission of ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, USA.

TS No: TS EN ISO 148-3
Kabul Tarihi: 09.01.2017
Başlık: Metalik malzemeler-Charpy vurma deneyi-Bölüm 3: Vurmanın dolaylı olarak değerlendirilmesi için v çentik deney parçalarının hazırlanması ve nitelendirilmesi
Başlık (İng): Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 3: Preparation and characterization of Charpy V-notch test pieces for indirect verification of pendulum impact machines
Türü: Metot
Kapsam:
Kapsam (İng): This part of ISO 148 specifies the requirements, preparation and methods for qualifying test pieces used for the indirect verification of pendulum impact testing machines in accordance with ISO 148-2. It specifies notched test pieces with nominal dimensions identical to those specified in ISO 148-1; however, the tolerances are more stringent. NOTE 1 The chemical composition or heat treatment, or both, are varied according to the energy level desired. NOTE 2 Reference test pieces are qualified on reference pendulum impact testing machines which are also described in this part of ISO 148.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.