ISO 3834 Standardına Uygun İmalat Yapmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

ISO 3834 Standardına Uygun İmalat Yapmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

ISO 3834 Standardının ilgili bölümleri yapılacak imalat ve kontrollerin yöntemlerini belirler. Standarda uygun imalat yapılsa bile bazen müşteri isteklerinin ve proje şartlarının, standart haricinde veya üstünde gereksinimleri olabilir.

iso3834 imalattan once

Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi

İmalatçı, sözleşmedeki kaynakla ilgili bütün gereklilikleri yerine getirebileceğini teyit etmeli ve ilgili kalite faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bir planlama yapabilmelidir.

Bu nedenle aşağıdaki maddeler gerekirse müşteri ile beraber irdelenmeli ve açıklığa kavuşturulmalıdır.

 • Uygulamada kullanılacak standart ve standart bölümleri,
 • Kaynak yöntem testleri,
 • Tahribatsız muayene testleri,
 • Isıl işlem,
 • Kaynak yöntem onayının hangi standarda göre yapılacağı,
 • Personel onayları,
 • Yapılması gereken muayene ve testler,
 • Malzeme ve kaynak dikişlerinin tanımı ve izlenebilirliği,
 • Kalite kontrol düzenlemeleri (tarafsız kontrol kuruluşları dâhil),
 • Kaynak sarf malzemelerinin testleri,
 • Sahada kaynağı etkileyen çevre koşulları,
 • Taşeron değerlendirme,
 • Uygunsuzlukların giderilmesi.

Tasarımın Gözden Geçirilmesi

İmalata başlamadan önce tasarımın gözden geçirilmesinde fayda vardır. Bu gözden geçirmede aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir:

 • Tüm kaynakların yeri, erişilebilirliği ve imalat sırası,
 • Yüzey işleme ve kaynak profilleri,
 • Ana metal ve kaynak bağlantı özellikleri,
 • Kalıcı altlık,
 • Atölyede ve sahada yapılacak kaynaklar,
 • Kaynak ağzı hazırlığı ve kaynak dikişiyle ilgili detaylar ve ölçüler,
 • Uygulanması gereken özel metotlar,
 • Kaynak dikişleri için kalite ve kabul kriterleri,
 • Diğer özel gereklilikler (örn. ısıl işlem)

Altyüklenici (Taşeron) Değerlendirmesi

İmalatçı, kaynak, tahribatsız muayene, ısıl işlem vb. işlerde altyüklenici kullanmak istediğinde, ilgili tüm bilgiyi, sözleşme ve tasarımın gözden geçirilmesi ile ilgili tüm verileri taşerona aktarmalıdır.

Taşeronun verilen işi standart ve müşteri gerekliliklerine göre yapabileceği değerlendirilmeli ve denetlenmelidir.

Altyüklenici de, imalatçı tarafından istenen, yaptığı işe ait kayıt ve dokümantasyonu sağlamalıdır. Tercihen taşeronlar da aynı kalite belgesine sahip olmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda taşeronun en azından standart gerekliliklerini bildiği, anladığı ve uyguladığından emin olunmalıdır.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.